Terma dan Syarat

Terma & Syarat

Umum

Dengan melayari/menggunakan laman ini, pelawat mestilah bersetuju dan secara langsung tertakluk kepada terma dan syarat ini.

Terma dan syarat ini akan dikemaskini secara berkala sekiranya diperlukan tanpa perlu kami maklumkan kepada anda, jadi sila semak halaman ini secara berkala.

Laman blog ini dibangunkan sebagai rujukan umum untuk berkongsi maklumat yang berkaitan.

Isi kandungan di laman blog ini tidak dibenarkan sama sekali dihasilkan semula, ditiru, digunakan atau dijual seperti untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Cendolpulut.com, kecuali digunakan untuk tujuan peribadi sahaja atau bukan komersial.

Andainya pelawat mendapati maklumat di laman blog ini bercanggah dengan mana-mana entiti atau menyalahi hak cipta terpelihara sesiapa, sila maklumkan kepada kami dengan segera.

Pengakuan Liabiliti

Pihak kami sama sekali tidak memberi apa-apa jua sebarang jaminan terhadap ketepatan, kandungan, kualiti, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat di dalam blog ini.

Kami cuba untuk memastikan isi kandungan maklumat di blog ini tepat. Walaubagaimanapun, ralat di dalam kandungan juga mungkin berlaku.

Kami berhak sepenuhnya untuk membuat perubahan kepada isi kandungan, landskap atau apa-apa perubahan pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman kepada umum.

Blog ini mempunyai banyak pautan/link ke laman sesawang luar jadi pihak kami tidak mempunyai kuasa atau kawalan terhadap maklumat yang akan anda akses dan pihak kami tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan anda di laman sesawang yang lain.

Sekiranya ada maklumat di dalam blog ini didapati tidak sesuai, salah, bercanggah dengan mana-mana pihak pada hemat pelawat/anda, sila hubungi pihak kami dengan segera.

Risiko melayari dan menggunakan laman sesawang ini adalah di atas anda sendiri.

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan atau apa-apa bersifat negatif yang anda akan alami yang disebabkan penggunaan laman blog ini.

Sebarang soalan mahupun pertanyaan yang ingin disampaikan sila email kami di hi@cendolpulut.com.

Terima kasih.